ЛЕГИСЛАТИВА

Лекторирање може да врши лице со положен испит за лектор, односно со добиена лекторска лиценца.

ЛЕКТОРСКИ УСЛУГИ

Лектура, јазична редакција и стилизација.

ПОРТФОЛИО

Квалитетна услуга, задоволни клиенти!

КОНТАКТ

Контактирајте нè!

Добре дојдовте на веб-страницата на
лектор Дијана Ристова!

ЛЕГИСЛАТИВА

ЛЕГИСЛАТИВА
ЗАКОН ЗА УПОТРЕБАТА НА МAКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

ЛЕКТОРСКИ УСЛУГИ

ЛЕКТОРСКИ УСЛУГИ
Лекторираме секаков вид текстови од различни области

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО
Оценување на фискалната одржливост на Република Македонија

КОНТАКТ

КОНТАКТ
Стапете во контакт со нас!
Powered by Tempera & WordPress.